LBMA:
London Gold Fixing
Guldpriser fr.o.m. 1968

Fråga, vi svarar:
Har du frågor om att investera i ädelmetaller?
Vi besvarar dem gärna››

Beställ ädelmetaller:
· genom att ringa: (09) 2764 2720
· genom att skicka e-post››
· på beställningsblanketten››
Beställningen skickas tryggt som en försäkrad postförsändelse inom hela Finland.

Förvaringstjänst för guld

Förvaringstjänst för guld

KultaharkotVi erbjuder en säker, riskfri och bekymmerslös förvaringstjänst för guld. Med hjälp av tjänsten kan kunden flexibelt köpa guld och sälja det guld som förvaras.

Loomis Suomi Oy förvarar K.A.Rasmussen Oy:s kunders ädelmetaller (guld) säkert i förseglade lådor, i lokaler i Finland som motsvarar bankvalv.

Guldet som förvaras är kundens egendom men K.A.Rasmussen Oy ansvarar för det.

Tjänsteavtalet omfattar förutom förvaring också försäkring av guldet under förvaring och transport.

K.A.Rasmussen Oy har försäkrat sina kunders guldtackor hos Tryg Forsikring A/S.

Priset på tjänsten beror på den mängd guld som förvaras för kunden, den minsta mängden är 1 kg. Priset på tjänsten är 0,3 % av guldets värde eller minst 500 euro per år om mängden guldtackor underskrider 10 kg.

När mängden guldtackor som förvaras är över 10 kg är den årliga avgiften för förvaring 0,2 % av guldets värde. Priset på tjänsten beräknas utifrån värdet på guldet i början av faktureringsperioden.

Till priset på tjänsten tilläggs gällande mervärdesskatt som för tillfället är 24 %.

Avtalet gäller tills vidare. Kundens uppsägningstid är en vecka innan utgången av den tre (3) månader långa faktureringsperioden. K.A.Rasmussen Oy:s uppsägningstid är tio (10) månader.

Kunden har också rätt att föra bort guldet från K.A.Rasmussen Oy:s förvalting inom två vardagar från att ha lämnat ett skriftligt meddelande och avhämta guldet vid K.A.Rasmussen Oy:s kundservicepunkt.

För förflyttningen debiteras kunden förutom avgiften för tjänsten under uppsägningstiden även 150 euro.

K.A.Rasmussen Oy binder sig att behandla kundens förvaringsuppgifter konfidentiellt och inte överlåta eller utlämna dessa till någon annan part än Loomis.