Leverans av ädelmetallskrot Ädelmetallskrot kan levereras till vår butik i Södra kajen. Mer information om raffinering får du genom att ringa 010 337 5000 eller skicka e-post på helsinki@rasmussen.fi

K.A.Rasmussen är medlem i Finlands Guldsmedsförbund
suomenkultaseppienliitto.fi

Ostamme kultaaÅtervinning av ädelmetaller

Vi köper ädelmetallskrot för återvinning, det smälts ner, raffineras och används som råvara på vår fabrik i Hamar i Norge.


Det lönar sig att raffinera en större mängd skrotguld till finguld, då får man ett bättre pris för guldet än vid direkt försäljning.


Processen tar cirka 2 veckor, vartefter ersättningen betalas till kontot eller om man önskar kan den också fås i metall.

Även raffinering av skrotsilver, -platina och -palladium är möjligt. Processen tar något längre än för guldets del.

Bildserie om smältning av ädelmetaller:

Klicka på bilderna för att förstora.

Den största raffineraren av ädelmetaller i Norden

K.A.Rasmussen är den största raffineraren, dvs. förädlaren av guld i Norden och har stor kunskap och kapacitet inom förädling av guld, silver och platinametaller.

Ädelmetaller är metallresurser som förekommer i naturen, men mycket sällsynta sådana. De kan användas på många sätt inom olika industribranscher och de hör till de konsument- och industriprodukter som förbättrar livskvaliteten. Återvinning av metaller är en avgörande faktor som möjliggör en tillräcklig mängd metaller på marknaden också i fortsättningen.

Nuförtiden är ädelmetaller värdefulla, så de ska inte slösas eller kastas bort. Med hjälp av mekaniska, kemiska och elektrolytiska processer raffinerar vi metallerna till rena ädelmetaller som kan återanvändas.

Vi tar emot metall för raffinering från såväl industrin som privatkunder:

  • Smycken och andra föremål i ädelmetall
  • Ädelmetallavfall från guldsmeder
  • Ädelmetallskrot och -plattor
  • Olika ädelmetallegeringar, tandguld

Långt utvecklad teknologi

Vi använder långt utvecklad teknologi för att försäkra oss om en mycket hög halt av guld, silver och platina, vilket endast ett fåtal av våra konkurrenter har möjlighet till. Vi kan till exempel raffinera silver till den grad att renhetsgraden är 99,99 procent. Tack vare arbetet på vår forskningsenhet kan vi alltid vara först med att tillämpa de bästa och mest högklassiga raffineringsprocesserna på den Nordiska marknaden.

Oberoende av hurdana krav du har garanterar vi att alla de alternativ för raffinering av ädelmetaller som vi erbjuder, vår service och vår kundsupport är utan like.